[tintuc]

Để kích hoạt và sử dụng các Game và phần mềm được phân phối trên Steam. Các bạn cần phải có tài khoản Steam này. Nó hoàn toàn miễn phí khi đăng ký.
Khi KEY hoặc GIFT đã được kích hoạt thì sẽ không thể kích hoạt lần thứ 2 và cũng không thể trả lại. Nhưng bạn có thể đăng nhập nhiều tài khoản khác nhau đã sở hữu sản phẩm đó trên cùng 1 máy tính để sử dụng. [/tintuc]

Cùng chuyên mục